Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

1. Oplysninger om administratoren for behandling af dataene på Oddsudenomrofus´ officielle websted på det.

I overensstemmelse med informationspligten i henhold til forordning (EU) 2016/679 af 27. april (GDPR) og organisk lov (ES) 3/2018 af 5. december (LOPDGDD) ønsker Oddsudenomrofus´, i det følgende benævnt administratoren, at informere brugerne af dette websted om sin politik vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger om de personer, der frivilligt får adgang til og bruger administrators officielle websted på dette. Når brugerne får adgang til og bruger administratorens officielle websted, forudsætter det, at de udtrykkeligt accepterer denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og giver deres samtykke til behandling af deres personlige oplysninger som fastsat heri.

2. Udforsk vores hjem, have og gør-det-selv-katalog og spar dig tid, penge og energi

Adgang til og registrering på dette websted er forbudt for personer under fjorten (14) år. På samme måde er det også forbudt for personer under fjorten (14) år at få adgang til og bruge administratorens officielle websted heri. Hvis brugeren er umyndiggjort, oplyser administratoren ham/hende om, at det er nødvendigt at få hjælp fra en forælder eller værge eller dennes juridiske repræsentant for at få adgang til og bruge administrators officielle websted. Administratoren fritages udtrykkeligt for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af mindreåriges og umyndiggjortes brug af sit officielle websted, idet ansvaret i hvert enkelt tilfælde påhviler dennes juridiske repræsentanter.

3. Udforsk vores hjem, have og gør-det-selv-katalog og spar dig tid, penge og energi

Brugeren informeres om, at administratoren, med hjemsted i Danmark, er administrator for de filer og den behandling, ved hjælp af hvilken brugerens personoplysninger indsamles og opbevares som følge af, at brugeren registrerer sig på og bruger ADMINISTRATORENS officielle websted, på dette websted, uden at dette berører den behandling, som ejeren af det websted, hvor vores websted findes, er ansvarlig for.

4. Formål, hvortil personoplysninger, oplysninger og samtykke indsamles

De personoplysninger, som brugeren frivilligt giver administratoren via dennes officielle websted, vil indgå i den databehandling, som administratoren er ansvarlig for. Formålet med denne behandling er at tilbyde brugeren oplysninger om administratoren via e-mail, fax, SMS, sociale fællesskaber eller ethvert andet elektronisk eller fysisk medie, nuværende eller fremtidigt, som gør det muligt at sende kommerciel kommunikation og nyhedsbreve til abonnerede brugere, udveksle oplysninger med administratoren og andre brugere og etablere kommunikation med tredjeparter.

Brugeren kan frit benytte administratorens officielle websted på dette websted, og hvis brugeren ikke er indforstået med behandlingen af sine oplysninger til de nævnte formål, må han/hun ikke benytte det eller give sine personoplysninger.

Brugeren kan bruge dette, administratorens officielle websted, til at dele tekster, fotos, videoer og andre typer oplysninger og/eller indhold, som er underlagt både denne politik og de standarder og betingelser, der gælder for platformen. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at alt det indhold, han/hun offentliggør, er i overensstemmelse med gældende lovgivning, denne politik og Platformens standarder.

Brugeren må kun offentliggøre personoplysninger, fotografier og oplysninger eller andet indhold, som han/hun er ejer eller indehaver af, eller som han/hun har fået tilladelse til fra tredjemand, på dette officielle administratorswebsted.

Administratoren har ret til ensidigt og uden forudgående meddelelse eller brugerens tilladelse at slette fra dette officielle websted ethvert indhold, som brugeren har offentliggjort, hvis han/hun overtræder eller bryder den gældende lovgivning, standarderne i denne politik og platformstandarderne.

5. Identifikation af de modtagere, som administratoren har til hensigt at overføre eller videregive oplysninger til

Brugeren informeres om, at alle oplysninger og alt indhold, der offentliggøres på administratorens officielle websted på det websted, kan ses af alle andre brugere af det officielle websted og den websted. Derfor vil alle oplysninger og alt indhold, som brugeren offentliggør på administratorens officielle websted på dette websted, blive videregivet til de andre brugere i kraft af tjenestens karakter.

Administratoren har kun til hensigt at overføre eller videregive oplysninger til domstole, domstole, offentlige forvaltninger og kompetente myndigheder af administrativ karakter, som den er forpligtet til at gøre i henhold til gældende lovgivning.

6. Andre tredjepartstjenesteudbydere

Administratoren informerer brugeren om, at denne virksomhed kun er administrator for og garanterer fortrolighed, sikkerhed og behandling af data i henhold til denne politik for de brugerdata af personlig karakter, som den indsamler via dette officielle websted på dette websted; at den ikke kan påtage sig nogen form for ansvar for efterfølgende behandling og brug af personoplysningerne, som kan foretages af ejeren af det websted eller af tredjepartsleverandører af informationssamfundstjenester, der kan få adgang til de pågældende oplysninger i forbindelse med levering af deres tjenester eller udøvelse af deres aktiviteter, tredjeparter, der opretter hyperlinks til det websted, eller de administratorer, som administratoren henviser brugere, der er tilmeldt dette officielle websted via hyperlinks, til.

7. Carrer Pirineus, 9

Administratoren informerer brugerne om, at medmindre der er tale om en lovbestemt repræsentation, må ingen bruger bruge en anden persons identitet og videregive dennes personoplysninger; brugerne skal til enhver tid huske på, at de kun må give personoplysninger, der svarer til deres egen identitet, og som skal være passende, relevante, aktuelle, nøjagtige og sande. Under alle omstændigheder skal brugerne respektere tredjeparters privatliv, uanset om de er brugere af det websted eller af administratorens officielle websted på det pågældende websted eller ej.

8. Recovery og pleje:

– Recovery og pleje.
– Ret til adgang, berigtigelse, portabilitet og sletning af dine data samt ret til at begrænse og gøre indsigelse mod behandlingen af dem.
– Ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden (agpd.es), hvis du mener, at behandlingen ikke er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

9. HØR DET FØR ALLE DE ANDRE

Administratoren kan til enhver tid ændre og/eller erstatte denne politik; nævnte politik kan, afhængigt af tilfældet, erstatte, supplere og/eller ændre den politik, der i øjeblikket er offentliggjort her. Derfor skal brugerne med jævne mellemrum tilgå politikkerne for at holde sig ajour.

Brugere kan kontakte administratoren ved hjælp af det websted interne meddelelsestjeneste eller ved hjælp af følgende kontaktadresser og oplysninger:
Brugerne kan også konsultere de standarder og politikker, der er offentliggjort af ejeren af det websted for brugen af dette.